Begroting 2020

A. Aanvaarde moties en amendementen Algemene Beschouwingen

A. Aanvaarde moties en amendementen Algemene Beschouwingen

In het voorjaar 2019 hebben geen algemene beschouwingen plaatsgevonden en zijn er naar aanleiding daarvan dan ook geen moties en amendementen aangenomen die verwerking in de Programmabegroting 2020 behoeven. Autonome ontwikkelingen en wijzigingen die voortvloeien uit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn waar van toepassing zichtbaar verwerkt in deze begroting. Een totaaloverzicht van de verwerkingswijze van het coalitieakkoord is opgenomen in bijlage E.

ga terug